CBNA signs MoU’s with Bosniak National Councils of Southeast Europe

CBNA signs MoU’s with Bosniak National Councils of Southeast Europe

We are pleased to announce that the Congress of Bosniaks of North America has officially joined the Office for Coordination of Bosniak National Councils of Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Kosovo and Sandzak in Serbia.   

The Congress of Bosniak of North America is honored to be invited as the newest member of the Office for Coordination and excited to join the partnership with other Bosniak National Councils of Southeast Europe.  

Last month, the 8th session of the Office for Coordination of Bosniak National Councils was held in the offices of the Bosniak National Council in Novi Pazar. The session was attended by the presidents and representatives of the Council of the Congress of Bosniak Intellectuals from Bosnia and Herzegovina, Bosniak Council in Montenegro, Bosniak National Council of Northern Macedonia, Consultative Council of Minority Communities of Kosovo, Coordination of Bosniak County Council and the City Council of Zagreb from Croatia, and the Congress of Bosniaks of North America.  

The Council members had elected Dr Jasmina Curic, the President of Bosniak National Council from Novi Pazar to head the office and Mr. Emir Zlatar from the Council of the Congress of Bosniak Intellectuals from Sarajevo to act as the Executive Secretary of the Office over the next two years.  

The Office for Coordination of Bosniak Councils was established with a goal of developing programs and projects that promote Bosnian language, Bosniak literature, art and culture.  

KBSA uspostavio zvanicnu saradnju sa bošnjačkim nacionalnim vijećima jugoistočne Evrope 

Sa zadovoljstvom objavljujemo da se Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike zvanično pridružio radu Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Sandžaka u Srbiji. 

Prošlog mjeseca, u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru održana je 8. sjednica Ureda za koordinaciju kojoj su prisustvovali predsjednici i predstavnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Bosne i Hercegovine, Bošnjakog Vijeća u Crnoj Gori, Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sjeverne Makedonije, Konsultativnog vijeća manjinskih zajednica Kosova, Koordinacija bošnjačkih županijskih vijeća i Vijeća Grada Zagreba iz Hrvatske, Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, te domaćini iz Bošnjakog nacionalnog vijeća u Srbiji.  

Na sastanku su članice Ureda donijele jednoglasnu odluku o pristupanju Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike  radu Ureda za koordinaciju. Predstavnici KBSA su izrazili zahvalnost  ostalim članicama Ureda na pozivu da se prikljuce radu Ureda te na ukazanom povjerenju.  

Ured je na naredni dvogodišnji mandat za predsjedavajuću Ureda imenovao predsjednicu BNV iz Novog Pazara dr. Jasminu Curić a za izvršnog sekretara Ureda mr.sc. Emira Zlatara iz VKBI-a.