Popis stanovništva u USA 2020

Popis stanovništva u USA 2020

Obavještavamo Vas da je usljed pandemije koronavirusa, popis stanovništva (2020 Census) u SAD-u produžen te da je isti još uvijek u toku. Ukoliko to do sada niste učinili, Vas i članove vaše porodice možete popisati elektronskim putem, telefonom ili poštom.

S obzirom da više od 50% populacije još uvijek nije popisano, ovo obraćanje se odnosi na one koji se do sada nisu popisali.  

Skrećemo pažnju na važnost pitanja broj 9. Nakon što izaberete vašu rasu (white), ostavljenja je opcija da upišete Vašu etničku/nacionalnu pripadnost (origin). Od velikog je značaja da ovaj prostor popunite, te da ga ne ostavite praznim.

Napominjemo da je važno da se isto izjasne i vaša djeca koja su rodjena u SAD-u i ako eventualno više ne žive sa vama. Važnost popunjavanja ove sekcije se sastoji u tome da američke državne institucije imaju pun uvid da u SAD-u živi veliki broj naših ljudi. Popunjavanjem ove sekcije Vi povećavate šansu da možete dobivati usluge na bosanskom jeziku u vladinim institucijama, medicinskim ustanovama te da bi buduća pokoljenja mogu imati nastavu na bosanskom jeziku u obrazovnim institucijama SAD-a.

U prilogu se nalaze potrebni formulari kao i video link na bosanskom jeziku sa detaljnim uputstvima za pravilno popunjavanje upitnika.

Popis stanovništva u USA 2020

Vaš vodič za Popis stanovništva 2020. godine

Pročitajte uputstva o tome kako ispuniti štampani upitnik.


Kompletne informacije možete pronaći na bosanskoj verziji stranice Census 2020.

UO KBSA