Zajedničko saopćenje povodom presude ratnom zločincu Radovanu Karadžiću

karadzic haagIako svaka presuda za zločin protiv čovjeka i civilizacije može predstavljati mali korak ka postepenom dolasku do istine i pravde,  u ime američkih i kanadskih Bošnjaka od kojih su većina žrtve najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, smatramo  da je presuda  Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju za ratnog zločinca Radovana Karadžića razočarenje za sve žrtve genocida u Bosni i Hercegovini.

Iskazi kojima je data kvalifikacija djela u presudi  su nekorespodentni sa faktičkim  događajima u društvenoj stvarnosti. Eklatantan primjer navedenog stava je ocjena Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju da su na području sedam bosanskohercegovačkih općina dokazana ubijanja i drugi masovni zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava, tj. actus reus, a nije izveden zaključak o postojanju genocidne namjere, što bi u prevodu značilo da je genocid izvršen bez postojanja genocidne namjere. Ocjene Pretresnog vijeća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju duboko vrijeđaju i ponižavaju žrtve genocida u Bosni i Hercegovini.

Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je svojim neutemeljenim ocjenama umanjilo univerzalni značaj  Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u društvenoj i sudskoj praksi, što upućuje na neodgovornost i nekažnjavanje izvršilaca zločina genocida.

Pretresno vijeće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ovom presudom de facto i de jure negira zločin genocida na cijelom područiju Bosne i Hercegovine, čime, imajući u vidu naučnu činjenicu da negiranje genocida predstavlja zadnju fazu procesa genocida, neposredno učestvuje u zločinu genocida.

Ističemo da je presuda  u suprotnosti sa svim relevantnim podacima i dokazima, koji potvrđuju, verifikuju i dokazuju genocidni plan, genocidnu namjeru i izvršenje genocida nad Bošnjacima u svim okupiranim mjestima Bosne i Hercegovine, gradovima u opsadi, sigurnim zonama UN-a i slobodnim područjima. Navedeno saznanje je objektivno, istinito, naučno saznanje, do koga se došlo svim dosadašnjim relevantnim naučnim istraživanjima.

Međutim, treba naglasiti da određeni dijelovi presude idu u pravcu zadovoljavanja najvaznija dva segmenta svakog sudskog procesa, a to su istina i pravda. Naime, po ovoj presudi zločinac Karadžić je kriv za genocid u Srebrenici, što prvi put odgovara historijskim činjenicama da genocid u Srebrenici nije bio faktor lokalne višedecenijske mržnje stanovništva, nego je to bila namjera iskazana u političkom djelovanju samog zločinačkog političkog vrha Rrepublike Srpske, na čelu sa zločincem Karadžićem.

Zatim, treba istaći da tačke optužnice za eksterminaciju to jest istrebljenje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva i zločine protiv čovječnosti po kojima je zločinac Karadžić proglašen krivim, zadovoljavaju principe istine i pravde.

Zajednička budućnost Bosne i Hercegovine se može graditi jedino na potpunoj istini i pravdi. Zato tražimo od Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju da uloži prigovor na prvostepenu presudu i u drugostepenom postupku vrati nadu preživjelim žrtvama, potomcima i svjedocima agresije i genocida u bolju zajedničku budućnost u Bosni i Hercegovini.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Institut za istraživanje genocida, Kanada