Senat i zastupnički dom države Michigan usvojili rezoluciju za obilježavanje genocida u Srebrenici

michigan state capitolSenat i Zastupnički dom savezne države Michigan su usvojili rezolucije kojima se 11. juli 2014. proglašava Danom sjećanja na Srebrenicu a sedmica 11 -17 jula 2014., kao Sedmica počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan. Senatori i predstavnici u Domu predstavnika iz obje stranke zastupljene u Senatu i Zastupničkom domu su sponzorirali i jednoglasno usvojili ovogodišnje rezolucije. Slične rezolucije u Senatu države Michigan i Zastupničkom Domu države Michigan proglašavajući 11. juli Danom sjećanja na Srebrenicu a sedmicu 11 -17 jula kao Sedmicu počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan usvojene su svake godine od 2009e godine.
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike se zahvalio senatorima i predstavnicima u Zastupničkom Domu države Michigan na podršci BiH i američkim Bošnjacima. U ime Bošnjaka SAD i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike se zahvalio mr.Hamdija Čustović, predsjednik UO KBSA, koji se zahvalio na podršci na koju Bošnjaci nailaze u ovoj saveznoj državi, te je naglasio da se ovim rezolucijama na “dostojan način sjećamo žrtava genocida u BiH ali i širom svijeta, te time pokušavamo skrenuti pažnju na slične tragedije i u drugim mjestima.”
Pismom upućenim Senatorima i predstavnicima u Domu predstavnika države Michigan u ime Bošnjaka u Michiganu se zahvalio Dr. Haris Alibašić, bivši predsjednika KBSA  i inicijator rezolucija u gradovima u Michiganu i na nivou države Michigan.  Dr. Alibašić je istakao da je “Odavanje počasti žrtvama genocida u BiH je veoma važno za bošnjačko američku zajednicu u Michiganu i svugdje u svijetu. Ovim rezolucijama se podsjeća na tragediju i najgore ratne zločine počinjene bilo gdje u Evropi od Drugog svjetskog rata. Ovo je važan gest prema porodicama čiji su životi pogođeni strašnom tragedijom i ratom u Bosni i Hercegovini.”
Prijevod teksta obje rezolucije se nalazi ispod.
Rezolucija Senata države Michigan br. SR 163 of 2014 (read in English)
Rezolucija kojom se objavljuje 11.juli – Dan sjećanja na Srebrenicu, sedmicu 11. Jula, 2014 kao sedmicu počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan.
DAJE SE NA ZNANJE,
Senat Sjedinjenih Američkih Država i Dom predstavnika Sjedinjenih Američkih Država su usvojili rezolucije kojima se priznaje da je genocid učinjen od strane srpskih snaga u Srebrenicii u čitavoj Bosni između 1992. i 1995. godine; i
DAJE SE NA ZNANJE,
11.jula 2014. godine se komemorativno obilježava devetnaesta godišnjica srebreničkog genocida u kojem je najmanje 8,372 nevinih bošnjačkih civila ubijeno i 30,000 ih je protjerano iz svojih domova u najgorem zločinu protiv civila u Europi otkako se desio Holokaust; i
DAJE SE NA ZNANJE,
Svake godine od 2009e Senat i Zastupnički Dom države Michigan su usvojili rezolucije kojima se 11. juli Proglašava Danom sjećanja na Srebrenicu a sedmica 11. jula kao Sedmica počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan; i
DAJE SE NA ZNANJE,
ova godišnjica, zajedno sa dvadeset-drugom godišnjicom početka rata u BiH, povećava spoznaju o tragičnom stradanju Bošnjaka i počasno se podsjeća preko 100,000 civila onih koji su ubijeni kao rezultat politike etničkog čišćenja i agresije na cijelom teritoriju države Bosne i Hercegovine; i
DAJE SE NA ZNANJE,
da je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike krovna organizacija koja predstavlja Bošnjake u SAD i Kanadi koja je zatražila usvajanje ove rezolucije; i
DAJE SE NA ZNANJE,
ovim država Michigan priznaje važnost ovog događaja kako bi se došlo do pravednog okončanja za sve građane BiH kroz istinu i pravdu; i
SADA i OVIM PUTEM
Senat države Michigan ovim objavljuje dan 11.juli 2014. kao Dan sjećanjana Srebrenicu i sedmicu 11. jula 2014 kao Sedmicu počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan te ovim povodom pozivamo sve građane da rade skupa kako bi se okončao krug nasilja i da promoviraju zajednički suživot za sve i sjećaju se žrtava genocida.
Usvojeno od Senata države Michigan, 12. juna, 2014
Rezolucija Zastupničkog doma države Michigan br. HR 391 of 2014 (read in English)
Rezolucija kojom se objavljuje 11.juli kao Dan sjećanja na Srebrenicu i sedmica 11. -17. Jula, 2014 kao Sedmica počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan
DAJE SE NA ZNANJE,
Senat Sjedinjenih Američkih Država i Dom predstavnika Sjedinjenih Američkih Država su usvojili rezolucije kojima se priznaje da je genocid učinjen od strane srpskih snaga u Srebrenici i u čitavoj Bosni između 1992. i 1995. godine; i
DAJE SE NA ZNANJE,
Svake godine od 2009e Senat i Zastupnički Dom države Michigan su usvojili rezolucije kojima se 11. juli Proglašava Danom sjećanja na Srebrenicu a sedmica 11. jula kao Sedmica počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan; i
DAJE SE NA ZNANJE,
11.jula 2014. godine se se komemorativno obilježava devetnaesta godišnjica srebreničkog genocida u kojem je najmanje 8,372 nevinih bošnjačkih civila ubijeno i 30,000 ih je protjerano iz svojih domova u najgorem zločinu protiv civila u Europi otkako se desio Holokaust; i
DAJE SE NA ZNANJE,
ova godišnjica, zajedno sa dvadeset drugom godišnjicom početka rata u BiH, povećava spoznaju o tragičnom stradanju Bošnjaka i počasno se podsjeća preko 100,000 civila onih koji su poginuli kao rezultat politike etničkog čišćenja i agresije na cijelom teritoriju države Bosne i Hercegovine; i
DAJE SE NA ZNANJE,
da je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike krovna organizacija (KBSA) koja predstavlja Bošnjake u SAD i Kanadi koja je zatražila usvajanje ove rezolucije; i
DAJE SE NA ZNANJE,
ovim država Michigan priznaje važnost ovog događaja kako bi se došlo do pravednog okončanja za sve građane BiH kroz istinu i pravdu; i
SADA i OVIM PUTEM
Zastupničk i Dom države Michigan ovime objavljuje dan 11. juli 2014. kao Dan sjećanja na Srebrenicu i sedmicu 11.-17.jula, 2014. kao Sedmicu počasti Bosni i Hercegovini u državi Michigan,
te ovim povodom pozivamo sve građane da rade skupa kako bi se okončao krug nasilja i da promoviraju zajednički suživot za sve i sjećaju se žrtava genocida.
Usvojeno od Zastupničkog doma države Michigan, 12. juna, 2014.