Saopćenje povodom mnogobrojnih primjećenih i prijavljenih neregularnosti na samom početku popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini

news_2013_Septembar_popis_nova_904842485Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje genocida, Kanada od svojih monitora na terenu u Bosni i Hercegovini dobili su veliki broj pritužbi na način provođenja početnog procesa popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Najveći broj žalbi na proces popisa stanovništva dolazi iz manjeg bosanskohercegovačkog entiteta. Od velikog broja žalbi posebno ističemo da popisivači, pretežno srpske nacionalnosti, od Bošnjaka insistiraju da svi budu prisutni na mjestu popisivanja što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o popisu stanovništva i predstavlja ozbiljnu opstrukciju provođenja cjelokupnog procesa popisa, te problem privatnosti i skladištenja podataka.

Prema informacijama sa terena, najveći problemi u dosadašnjem toku popisivanja stanovništva u Bosni i Hercegovini su u Foči, Višegradu i Srebrenici gdje su popisivači snimljeni kako popunjavaju popisne listiće u kafani. U Prnjavoru, Mrkonjić Gradu i u nekim drugim mjestima manjeg bosanskohercegovačkog entiteta onemogućava se da jedan član domaćinstva upisuje druge članove domaćinstva, iako posjeduje sve validne, zakonom propisane podatke za popisivanje.

Analizirajući navedene žalbe na proces popisa stanovništva smatramo da je situacija alarmantna i veoma ozbiljna. U tom smislu tražimo od općinskih komisija za popis i entitetskih agencija za statistiku da bez odlaganja isprave evidentirane brojne nepravilnosti. U protivnom validnost popisa će doći u pitanje. Tražimo bolju koordinaciju rada između entitetskih zavoda i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine koja je najodgovornija za proces popisa stanovništva.

Putem naših internih monitora na terenu mi ćemo svakodnevno pratiti tok procesa popisa stanovništva, vršiti analizu, vidjeti da li se navedena kršenja zakona sankcioniraju i nepravilnosti koriguju i reagirati kod svih nadležnih institucija kako u Bosni i Hercegovini tako i u SAD, Kanadi i Evropskoj Uniji. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje genocida, Kanada sa svojim partnerima ozbiljno razmatraju sve opcije legalnog karaktera kako bi spriječili statistički genocid nad bošnjačkim stanovništvom. U ime američkih i kanadskih Bošnjaka tražimo hitno reakciju bošnjačkog političkog, akademskog i vjerskog faktora po pitanju evidentiranih problema u procesu popisa stanovništva. Još jednom ističemo da je validnost projekta popisa stanovništva pod velikim znakom pitanja.

O žalbama na proces popisa stanovništva, dobivenih od naših monitora obavjestičemo američke i kanadske organizacije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Ukoliko se navedeni problemi u procesu popisa stanovništva hitno ne otklone u saradnji sa američkim i kanadskim organizacijama za zaštitu ljudskih prava isloboda tražićemo da se proces popisa stanovništva obnovi, a kršitelji zakona propisno kazne.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike

Institut za istraživanje genocida, Kanada