U Atlanti održan uspješan Seminar o Popisu 2013

Seminr- popisU petak, 23.augusta 2013,u prostorijama Zajednice Bošnjaka Džordžije, predsjednik KBSA, mr. Hamdija Čustović je održao Seminar na temu Popis u BiH 2013 a kome su prisustvovali aktivisti ZBGA i koordinacije KBSA – Georgia. Predsjednik Čustović je u svom uvodnom govoru poseban naglasak stavio na značaj Popisa i potrebu da prognanici u dijaspori iskoriste sve zakonske mogućnosti kako bi bili popisani kao stanovnici BiH.  Nakon uvodnog dijela preslo se na video prezentaciju materijala koje je gosp. Čustovic dobio od fondacije “Popis 2013” prilikom boravka u BiH i posjete pomenutoj Fondaciji. Prisutni su upoznati sa svim bitnim zakonskim odredbama o Popisu a onda se prešlo na praktično ispunjavanje Popisnice kako bi prisutni imali iskustvo više i svojim prijateljima i poznanicima mogli dati prava objašnjenja, Posebna pažnja je posvećena krucijalnim pitanjim sa popisnice kao sto su pitanje nacionalnosti, jezika , vjeroispovjesti i stausa prognanih.

Nakon video prezentacije gospodin Čustović je odgovarao na pitanja prisutnih a sve sa ciljem da bi se izbjegla bilo koja nejasnoća o bilo kojem pitanju sa Popisnice. Druženje , pitanja i odgovori su se vodili do kasno u noć a na kraju su podjeljeni i zadatci kako bi se postignuta saznanja što efikasnije prenijela na sve članove ZBGA i sve Bošnjake koji žive na prostoru Džordžije.U tom cilju je dogovoreno da svima njima putem e maila bude poslano pismeno objašnjenje za svaku od stavki na Popisnici, te da se učini sve kako bi bar jedan od članova porodice bio u BiH za vrijeme Popisa i da Popisnica za dijasporu bude zadnje riješenje kada se iskoriste sve ostale mogućnosti da budemo popisani kao stanovnici BiH a ne samo kao dijaspora jer ti podatci ne ulaze u statističku sliku stanovništva BiH.

Na kraju prisutni su se zahvalili gosp. Čustoviću na korisnim informacijama kao i na svemu onome sto on lično a i KBSA čine za BiH i Bošnjake.  Gospodin Čustović se zahvalio svim aktivistima i ZBGA za uspješno organiziranje seminara i na podršci ove zajednice KBSA, i svojoj domovini. Posebno je naglasio uspješan rad novog člana UO KBSA, gospodina Fadila Cvrka, profesora Semira Đulića na njegovom neumornom liderstvu i gospodina Naila Čubro koji svojim radom i primjerom uspješno predvodi upravni odbor  ZBGA.