Poziv na Akciju: Popis Stanovništva BiH 2013 godine

Poziv na Akciju: Popis Stanovništva BiH 2013 godineDa bi Bošnjaci iz sjeverne Amerike učestvovali u Popisu stanovništva 2013 godine, veoma je bitno da državljani BiH se upoznaju s oslovnim pravilima vezano za Popis 2013 i da na pravi način odgovore na pitanja o mjestu stanovanja.

Takođe je značajno da se obrati pažnja na pitanja 24 – 26:

Etničko/nacionalno izjašnjavanje:  Bosnjak

Izjašnjavanje o vjeroispovjedi: Islam

Maternji jezik: Bosanski

Ukoliko osoba nije pristuna u BiH, onda jedna osoba može, uz saglasnost, da popiše sve osobe koji se smatraju pripadnicima tog domacinstva neovisno o tome da li trenutno borave u inostranstvu.

Nosilac domaćinstva može dati podatke za sve članove domaćinstva bez obzira da li su u vrijeme popisa u BiH ili se nalaze na radu u inostranstvu.  Ukoliko u domaćinstvu zatekne najmanje jednu odraslu osobu, popisivač će obavit popis svih članova toga domaćinstva.  Nosilac domacinstva moze popisati vise porodica koja se smatraju clanovima tog domacinstva.

Prilikom popisa građani trebaju dati ime i prezime te jedinstveni matični broj – JMB za sva lica koje se popisuje bez obzira da li su vrijeme popisa prisutni ili su van domaćinstva. Ukoliko građanin ne zna ili nema JMBG, onda može navesti samo datum rođenja. Ovo se odnosni i na strane državljane kao i za lica koja su se iz različitih razloga nemaju JMBG.

Popisivač ne smije tražiti bilo kakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor

Da bi se osoba uvrstila u Popis stanovnika BiH, mora pozitivno odgovoriti na pitanja o odsustvu (manje od 12 mjeseci) i namjeri odsustva (manje od 12 mjeseci). Pročitajte letak Fondacije Popis 2013 s detaljnim uputstvima.  Kliknite na sliku da bi je uvećali.

kbsa popis 2013

kbsa popis 2013 v2