Sjevernoamerički Bošnjaci podržavaju zaključke o hitnoj provedbi presude Ustavnog suda u BiH u vezi sa Zakonom o JMB

Sjevernoamerički Bošnjaci podržavaju zaključke o hitnoj provedbi presude Ustavnog suda u BiH u vezi sa Zakonom o JMBPismo u PDF

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, Institut za Istraživanje Genocida u Kanadi, i Bosansko-američki Institut za Genocid i Edukaciju (BAGI) podržavaju zakljucke udruženja žrtava, ratnih veterana, povratnika, raseljenih lica i izbjeglica u BiH, o provedbi presude Ustavnog suda BiH u vezi sa zakonom o JMB.

Predstavljajući Bošnjake u sjevernoj Americi koji su prognani sa svjih ognjišta i preživjeli genocid, stojimo protiv zloupotrebe presude Ustavnog suda u BiH u vezi sa zakonom o JMB. Čelnici SNSD i SDS su prekršili osnovna ljudska prava građana Bosne i Hercegovine da se sprovede odluka Ustavnog suda BiH.. Zloupotrebljavajući ovaj proces, oni nastoje da jos jednom naruse suverenitet I integritet BiH, blokirajuci donosenje zakona na nivou države BiH, u eventualnu korist entiteta Republike Srpske gdje bi se zakon o JMB prebacio na entitete.

Sudske odluke ne smiju biti ispolitizirane u korist jednog ili drugog naroda, nego samo sprovedene u korist drzave BiH i njezihin gradjana. Svi zakoni, uključujući zakon o JMB, moraju biti u skladu sa demokratskim principima zaštite ljudskih i građanskih prava. Podržavamo rad koalicije “Prvi Mart” da se svim građanima u BiH vrate njihova građanska prava koja su garantirana u Ustavu Bosne i Hercegovine, posebno po pitanju biračkog prava za građane nesrpske etničke pripadnosti u entitetu RS. Osuđujemo sve napade na “Prvi Mart” od predstavnika iz RS koji nastoje da blokiraju njihov rad.

Borba za JMB je borba za budućnost Bosne i Hercegovine kao moderne europske, demokratske, građanske drzave. Od svih predstavnika u Parlamentu BiH, tražimo da poštuju suverenitet i integritet Bosne I Hercegovine, a da građanima koje predstavljate, uključujući državljane u dijaspori, osigurate sva demokratska ljudska prava.

S postovanjem,

Hamdija Čustović

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)

 Direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada (IGK)

Sanja Seferovic-Drnovšek

Direktor Bosansko američkog instituta za genocid i edukaciju (BAGI)