Protestno pismo generalnom sekretaru UN-a zbog uvredljivog sviranja genocidne pjesme "Marš na Drinu"

Protestno pismo generalnom sekretaru UN-a zbog uvredljivog sviranja genocidne pjesme "Marš na Drinu"Nj.E. Ban Ki-moon
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija
1 United Nations Plaza
New York, NY 10017
 Vaša ekselencijo,
 U ime 350, 000 Američkih Bošnjaka i 50, 000 Kanadskih Bošnjaka, izražavamo naše razočarenje zbog vašeg prisustva na koncertu koji je održan u Ujedinjenim nacijama, a koji je organizovao Vuk Jeremić, predsjednik 67-e sjednice generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Koncert je bio skandalozno ponižavanje žrtava genocida u Bosni i Hercegovini jer je orkestar svirao  ozloglašenu  i nasilničku srpsku nacionalističku  pjesmu “ Marš na Drunu”.
Genocid, silovanja, ubistva, i etničko čišćenje nesrpskog stanovništva  u Srebrenici i Žepi, kao i u ostalim djelovima Bosne i Hercegovine,  su izvršavani od strane Srpskih nacionalista  upravo uz tu  pjesmu. Ova fašistička pjesma je korišćena u cilju motivisanja i potpaljivanja  mržnje protiv nesrpskog stanovništva,  a navela je na  ubijanje  na hiljade Bošnjaka. Nažalost, ista pjesma je odzvanjala hodnicima Ujedinjenih nacija u New York-u, a članovi  Ujediinjenih nacija su je punog srca podržali.
Imajući u vidu sramotnu ulogu  Ujedinjenih nacija  u izvršenom genocidu od strane Srpskih snaga u gradovima širom Bosne i Hercegovine, strašno je vidjeti da se Ujedinjene nacije koriste za izvođenje  pjesme koja je služila kao ratnički poklik  na izvršavanje  ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini.
Gospodine  Sekretare, apelujemo na vas i Ujedninjene nacije da izdate javno izvinjenje svim žrtvama Bosne i Hercegovine koje su počinjene od stane Srpskih nacionalista
Takođe prozivamo Stalnu predstavnicu Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama, Nj.E. ambasadorku Mirsadu Čolaković, da javno protestuje protiv ovog sramnog čina koji se dogodio u U.N..
Sa poštovanjem,
Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)
 cnab@bosniak.org
Prof. Emir Ramić, Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IRGC)
Email: info@instituteforgenocide.org
Ajla Delkić, M.A. Izvršni direktor Savjetodavnog vjeća Bosne i Hercegovine  (ACBH)
Email: adelkic@acbih.org
Sanja Seferović-Drnovšek, J.D, MEd, Direktor Bosanko američkog insituta za genocide i edukaciju (BAGI)
Email: sanja.bagi@gmail.com
——————————————-
Cc: Nj.E. Amb. Mirsada Čolaković
Stalni predstavnik Bosne I Hercegovine u Ujedinjenim nacijama