Saopćenje za javnost povodom dogovora između premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Radomira Čačića o gradnji hidroelektrane “Dubrovnik-2”

Saopćenje za javnost povodom dogovora između premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Radomira Čačića o gradnji hidroelektrane “Dubrovnik-2”Tražimo da se spriječi  napad na dolinu Neretve i na suverinitet države Bosne i Hercegovine

Institut za istraživanje genocida Kanada i Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike upozoravaju  da bi realizacija dogovora između premijera Republike Srpske  Aleksandra Džombića i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Radomira Čačića o gradnji hidroelektrane “Dubrovnik-2” uzrokovala da dolina Neretve postane neuslovna za život. Njena delta bi bila potpuno zaslanjena i mnoge vrste flore i faune bi nestale. Opstanak Hutovog blata bi bio upitan. Vode koje prirodno pripadaju slivu rijeke Neretve, nasilno bi bile prebačene u neki drugi, planirani sliv.  Ovaj projekat predstavlja ekološki zločin protiv prirode Bosne i Hercegovinem ugrožava suverenitet države Bosne i Hercegovine i negira državnost Bosne i Hercegovine.  Svjetski fond za zaštitu divljih životinja je upozorio Hrvatsku i manji entitet u BiH da planirani projekat izgradnje hidroelektrane u svojim južnim područjima BiH bez odgovarajućeg istraživanja predstavlja ugrožavanje prirodne okoline, divljih životinja i farmi i rekao da će o tome obavijestiti službenike EU i potencijalne ulagače.

Od bošnjačkog političkog establišmenta tražimo da upotrebom svih raspoloživih političkih sredstava zaštiti prirodne resurse, koji su među najbogatijim u Europi, kao i državne vitalne interese Bosne i Hercegovine, njezin suverenitet i integritet.

Od državnih institucija Bosne i Hercegovine, posebno od Predsjedništva Bosne i Hercegovine tražimo da  odmah zaustave nasrtaj na prirodni ambijent doline Neretve i tako pokažu Hrvatskoj, ali i drugim bosanskohercegovačkim susjedima  da ne može raspolagati bosanskohercegovačkim prirodnim bogatstvima.  Srbija koristi sve izgrađene hidroenergetske kapacitete na rijeci Drini, a bošnjački politički vrh šuti.

Enitet Republika Srpska, koji je nastao legalizacijom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidom nad njenim građanima, ne može sklapati nikakve sporazume sa drugim državama. Svi dogovori koje sprovode predstavnici manjeg entiteta  služe za stvaranje slike o „državnosti entiteta“, koji ima za cilj podjelu države Bosne i Hercegovine. Oni nemaju nikakvu sporazumnu i zakonsku vrijednost. Samo je država Bosna i Hercegovina suvereni, internacionalni subjekt i bez nje se ništa ne može odlučiti u ovim pitanjima.

Europsku Komisiju i Parlament Europske Unije također upozoravamo na neprimjerno ponašanje države Hrvatske prema suverenitetu države Bosne i Hercegovine.  Sklapanje ugovora sa entitetom Republika Srpska je veliki korak nazad u suradnji između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pozivamo Europsku agenciju za prirodnu okolinu da poduzme konkretne korake da se zaustavi projekat gradnje hidroelektrane “Dubrovnik-2”, koji bi imao katastrofalne posljedice na okoliš doline Neretve i Hutovog blata.  Država Hrvatska, kao kandidat za članstvo u Europskoj Uniji treba da poštuje standarde za zaštitu prirodne okoline i suverenitet susjednih zemalja.

Prof. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada

Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike