Protestno pismo u vezi diskriminatornih izbornih pravila za registraciju za državljane BiH u inostranstvu

Protestno pismo u vezi diskriminatornih izbornih pravila za registraciju za državljane BiH u inostranstvu
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ministar dr. Zlatko Lagumdžija
Musala 2, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
Ministarstvo civilnih poslova
Ministar Sredoje Nović
TRG BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Poštovana gospodo Lagumdžija i Noviću,
U ime Bosanko američkog instituta za istraživanje genocida i edukaciju, Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Instituta za istraživanje genocida Kanada, i Bosansko Hercegovačkog kluba zajednice Čikaga, apelujemo na nadležne organe koji mogu doprinijeti rješavanju problema upisa u birački spisak državljana Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu, i njihovog neravnopravnog položaja u odnosu na državljane u Bosni i Hercegovini a koji imaju isto zakonsko biračko pravo.
Kao što Vam je poznato, Centralna izborna komisija BiH je 07. maja 2012. godine donijela odluku o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora 2012. godine koji će se održati 07.10.2012. godine. Državljani BiH koji privremeno žive u inostranstvu, a koji imaju biračko pravo u skladu sa Izbornim zakonom BiH, da bi se nalazili u izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje van Bosne i Hercegovine, dužni su da za svake izbore podnesu prijave Centralnoj izbornoj komisiji.
Međutim, državljani Bosne i Hercegovine koji žive izvan domovine suočeni su sa problemom upisa u birački spisak, što u znatnoj mjeri utiče na slab odaziv građana koji imaju zakonsko pravo glasa. Naime, građani koji propisno izvade CIPS-ovu ličnu kartu po automatizmu se evidentiraju, odnosno, upisuju u Centralni birački spisak, dok s druge strane građani koji izvade biometrijski pasoš u Generalnom konzulatu nisu automatski upisani. U tom slučaju građani su prinuđeni da ponovo pokrenu proceduru dokazivanja državljanstva i prebivališta da bi bili upisani i ostvarili pravo glasanja na predstojećim izborima, čime se komplikuje ovaj proces što u konačnici može imati veoma negativne posljedice, imajući u vidu značaj izlaska što većeg broja građana na izbore.
Iz naprijed navedenog, evidentan je nejednak tretman državljana BiH, odnosno, diskriminirajući odnos prema kategoriji državljana sa pravom glasa, a koji su izvadili biometrijski pasoš a nemaju
CIPS-ovu ličnu kartu.Od posebne je važnosti naglasiti da su, na žalost, mnogi građani BiH nasilno napustili svoje predratne domove i pronašli utočište i egzistenciju izvan domovine, što ukazuje na značaj izlaska na izbore upravo ove kategorije.
Ovom prilikom apelujemo na nadležne subjekte koji neposredno ili posredno mogu pružiti doprinos u rješavanju ovog veoma značajnog pitanja za državljane BiH čije je neprikosnoveno zakonsko pravo- pravo na glasanje.
U cilju efikasnijeg postupka samog glasanja državljana Bosne i Hercegovine koji privremeno žive u inostranstvu, predlažemo otvaranje institucija Počasnih konzulata BiH u SAD i Kanadi. Za počasne konzule bili bi imenovani istaknuti Amerikanci i Kanadjani, prijatelji države BiH.
Hvala vam na ukazanoj pažnji na riješavanju ovog važnog zahtijeva.
S poštovanjem,
Mr. Sanja Seferović Drnovšek, J.D.
Direktor Bosansko američkog instituta za istraživanje genocida i edukaciju
Mr. Haris Alibašić
Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike
Prof. Emir Ramić
Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada
Nihad Mehanović
Predsjednik BH Klub-a Čikaške BiH zajednice
Pismo u PDF formatu