Sastanak predstavnika KBSA sa delegacijom iz Sandžaka u New Yorku

Sastanak predstavnika KBSA sa delegacijom iz Sandžaka u New YorkuU ponedjeljak, 09.januara, u New Yorku je održan zvanični sastanak između delegacije iz Sandžaka i predstavnika Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike / njujorške Koordinacije KBSA. Tročlanu sandžačku delegaciju su činili dr. Mevlud Dudić, rektor Internacionalnog univerziteta iz Novog Pazara, Jahja Fehratović, predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice i Sead Šaćirović, predsjednik Izvršnog vijeća Sandžaka, dok je delegaciju KBSA predvodio član Upravnog odbora mr. Eldin Elezović, te članovi njujorške koordinacije Rašid Nuhanović i Vahid Durmić.

Kako saznaju Bošnjaci.Net na sastanku delegacija najviše je vremena posvećeno temama koje su od važnosti za bošnjački nacionalni korpus kako u BiH i Sandžaku, ali i u Sjevernoj Americi. Predstavnici KBSA su posebno iskazali interesiranje za Bošnjake u Sandžaku, o odnosima srbijanskih vlasti i sa kojim problemima se najčešće susreću.

Delegacije su dogovorile strateška djelovanja kako u kratkoročnom tako i u dugorčnom ostvarenju zajedničkog plana. Razgovarano je također i o usklađivanju načela i potpisivanju protokola o zajedničkoj suradnji ova dva važna segmenta bošnjačkog organiziranja, u Sandžaku i Sjevernoj Americi.

Autor: Bosnjaci.net