Uspostavljen Klub Prijatelja BiH u Kanadskom Parlamentu

Uspostavljen Klub Prijatelja BiH u Kanadskom ParlamentuSAOPĆENJE KONGRESA BOŠNJAKA SJEVERNE AMERIKE, OGRANAK ZA KANADU

 Historijski dan za odnose Bosne i Hercegovine i Kanade

 Gospodin Brian Masse, član Kanadskog parlamenta  i sponsor Rezolucije o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini koja je usvojena u Parlamentu Kanade, informisao je Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike, ogranak za Kanadu da je uspostavljena Kanadsko-bosanskohercegovačka parlamentarna grupa prijateljstva  15.11.2011 u rukovodnom sastavu:

 Chair:  Mr. Dave Mackenzie, MP,

Vice Chair:  Mr. Brian Masse, MP,

Vice Chair:  Mr. Bernard Trottier, MP,

Executive Member (Treasurer):  Mrs. Nina Grewal, MP,

Executive Member:  Senator Raynell Andreychuk.

 Grupa trenutno broji 26 članova Kanadskog parlamenta.

 Posebnu zaslugu za formiranje Kanadsko-bosanskohercegovačka parlamentarna grupa prijateljstva imaju: Nj. E. Biljana Gutić-Bjelica, Ambasadorica  Bosne i Hercegovine u Kanadi,  MP Nine Grewal i Dženiti Hozo.

 Takođe za formiranje Kanadsko-bosanskohercegovačka parlamentarna grupa prijateljstva  zasluge ima i bosanskohercegovačka dijaspora u Kanadi, predvođena Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institutom za istraživanje genocida Kanada.

 Kanadsko-bosanskohercegovačka parlamentarna grupa prijateljstva će osigurati podršku Kanadskog parlamenta neophodnim političkim i ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini, unaprijediti saradnju Kanade i Bosne i Hercegovine, te saradnju parlamenta dviju zemalja i predstaviti vrijednosti bosanskohercegovačke države i društva u Kanadskom društvu i državi.

 Poslije priznavanja bosanskog jezika u Kanadi, upotrebe narodnog imena Bošnjak u kanadskim političkim i statističkim dokumentima, usvojanja Rezolucije o genocidu u Srebrenici i Bosni i Hercegovini u Kanadskom parlamentu, formiranjem Kanadsko-bosanskohercegovačka parlamentarna grupa prijateljstva se zaokružuje, ali ne i zaustavlja proces lobiranja za bosanskohercegovačke interese u kanadskom društvu.

Prof. Emir Ramić

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, Ogranak za Kanadu