Pozivno pismo KBSA na konvenciju 29. maja. 2010-e godine u St. Louis-u, država Missouri

[Pismo u PDF formatu]Pozivno pismo KBSA na konvenciju 29. maja. 2010-e godine u St. Louis-u, država Missouri
10 Godina Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)
Pozivno pismo Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) za Skupštinu/Konvenciju Bošnjaka 29. maja, 2010-te godine u Saint Louis-u, država Missouri i proslavu 10-te godišnjice KBSA uz tradicionalne susrete Bošnjaka Sjeverne Amerike.
KBSA poziva sve Bošnjake, pro-bosanske snage i bosanske patriote svijeta da im se pridruže na Skupštini/Konvenciji KBSA u organizaciji Upravnog odbora (UO) KBSA i Koordinacije KBSA Missouri , koji ce se održati u sklopu 15. Tradicionalnih Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike, u periodu od 29. maja, 2010-te do 30.maja, 2010-te godine. U tom periodu će se održati sljedeće aktivnosti:
Subota (29.maj, 2010)
– Skupština KBSA (9 ujutro)
– Okrugli sto/Tribina “10 Godina KBSA – Smjernice za budućnost“ (2 poslije podne)
– Svečana večera sa početkom u 6 sati navečer:
               Specijalna gošća: Florence Hartman
               Kulturno zabavni program
– Nogometni turnir Congress Cup, u organizaciji sportskih radnika St. Louisa (početak u 9 ujutro). 
Nedjelja (30.maj, 2010)
– Promocija knjige Mir i Kazna, Florence Hartman (početak u 10 ujutro)
Knjižara Novella 5510 S Kingshighway Blvd
– Nogometni turnir Congress Cup, u organizaciji sportskih radnika St. Louisa (početak u 10 ujutro)
– Festival Folklora u Carondelet Parku (početak u 11 sati ujutro)
Skupština KBSA će se održati 29. maja, 2010-te, u 9:00 satu ujutro. Registracija za Skupštinu započinje u 8:00 sati ujutro, u Saint Louis-u na adresi: Riverfront Hyatt Hotel, 315 Chestnut Street, St. Louis, MO.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Prijedlog i usvajanje Radnog predsjedništva i predsjedavajućeg Skupštine, Verifikacione komisije i zapisničara;
2. Izvještaj o radu KBSA u periodu od maja 2009-te do maja 2010-te;
3. Program i smjernice rada KBSA za naredni period;
4. Dopuna saziva UO KBSA;
5. Prijedlog o mjestu održavanja sljedeće Konvencije KBSA;
6. Razno.
Okrugli stol na temu ”10 Godina KBSA – smjernice za budućnost” će se održati u 2:00 poslije podne u istoj dvorani.
UO KBSA poziva sve koordinacije KBSA, sve bošnjačke i bosansko-hercegovačke organizacije, kao i pojedince u Sjevernoj Americi da do 20.05.2010-te  pošalju svoje liste delagata za Skupštinu. Takođe po Članu 5. Statuta KBSA ispune uplatu na ime Ćongress of North American Bosniaks u iznosu od $100 američkih dolara po delegatu (sa pravom glasa) na adresu:
Congress of North American Bosniaks
P.O. BOX 651, Skokie, IL 60076
Za više informacija o uvjetima pod kojima se delegiraju delegati kao i o detaljima Programa Konvencije posjetite internet stranicu KBSA, http://www.bosniak.org.
Što se tiče popunjavanja UO, rada i aktivnosti KBSA pozivamo sve da se upoznate sa Statutom KBSA na stranici: http://www.bosniak.org/statut-kongresa-bosnjaka-sjeverne-amerike/
KBSA stoji spreman za suradnju sa svim bosnjačkim i pro-bosanskim organizacijama i pozdravlja sve inicijative za bošnjačko jedinstvo. KBSA je spreman na suradnju sa svim onima koji su radili direktno u interesu Bošnjaka i Bosne i Hercegovine.
Pozivamo Bošnjake i pro-bosanske organizacije i patriote da se aktivno uključite u proces jačanja KBSA kao krovne, nacionalne organizacije sjeverno-američkih Bošnjaka. Time jačamo korpus Bošnjaka i ostvarujemo aktivnije uključivanje Bošnjaka u političke procese u američkom i kanadskom društvu, i pružamo doprinos razvoju svih segmenata bošnjačkog nacionalnog bića i države BiH.
KBSA osvježen novim snagama od vanredne Skupštine iz Grand Rapids-a, MI te sa Skupštine u Jacksnoville-u, FL je na novom putu kojim sjeverno-američki Bošnjaci pokazuju svoju ozbiljnost i spremnost da rade na daljnjem jačanju bošnjačkog nacionalnog bića u Sjevernoj Americi  i njihov doprinos ka boljoj državi BiH. Takav KBSA je najbolja i najperspektivnija investicija. Ulaganjem u njegovo jačanje najbolje doprinosimo osnaživanju sjevernoameričkih Bošnjaka, u dijaspori i našoj matici Bosni i Hercegovini.
UO KBSA