Popis Stanovništva SAD-a

Popis Stanovništva SAD-a

Pozivamo sve Bošnjake koji žive u Americi da ispune CENSUS 2010 Formular, koji če vam doći poštom (10 pitanja, 10 minuta)… ispunite pitanje #9 (za svakoga u kućanstvu)… “Race: white, some other race: BOSNIAK”. Ovo je prva mogučost da se Bošnjaci koji su protjerani 1992-ge izjasne kao Bošnjaci, na ovom popisu stanovništva Amerike koji se izvodi svako 10 godina.

Popis Stanovništva SAD-a

KBSA je ponosan partner sa US Census 2010 (Popis stanovnistva 2010 u SAD).  Koordinacija KBSA WA je potpisala sporazum o suradnji sa Censusom 2010 za drzavu WA.

Treba li vam pomoć da popunite obrazac? Nazovite besplatni broj:
1-866-872-6868

Skinite dokumente:
(1) Objašnjenje, (2) Američki Cenzus 2010,
(3) 2010 Census Partnership Committment Form.

Ovaj upitnik za popis stanovništva (Census) je u svrhu popisa svih osoba koje žive u United States. Postizanje kompletnog i tačnog popisa (Census) za 2010. godinu je u našim rukama. Ured za popis stanovništva (U.S. Census Bureau) će u 2010. godini definisati ko smo mi kao nacija. Obrazac je kratak, vaši odgovori su zaštićeni, a mnogo je beneficija koje ovise od tačnog popisa. Pomozite našoj zajednici da dobije sredstva koja joj trebaju.

Pobrinite se da svako bude popisan.

Lahko je!

Svako domaćinstvo će tokom 2010. godine dobiti kratki upitnik, koji je jednostavan za popuniti i vratiti, a neće uzeti puno vremena.

• Broj osoba u domaćinstvu
• Telefonski broj
• Ime svake od osoba u domaćinstvu
• Srodstvo
• Pol
• Starosna dob/datum rođenja
• Rasa/etnička pripadnost
• Stambeno stanje (renta ili vlasništvo?)
Za Census je potrebno samo nekoliko minuta da se popuni i vrati poštom.

Sigurno je!

Svaki radnik iz Ureda za popis stanovništva (Census Bureau) je pod doživotnom zakletvom da će čuvati konfidentalnost odgovora dostavljenih uredu. Po zakonu, Census Bureau ne pokazuje vaše odgovore nikome. Čak ih ne dijeli ni sa vladinim agencijama.

• Vaši odgovori su zaštićeni
• Vaš identitet je siguran

Vazno je!

Svake godine, više od $400 biliona federalnog novca se daje državama i zajednicama, zasnovano na podacima popisa (Census). To je više od $4 triliona za 10-godišnji period. Ispunjavanjem traženog u ovom popisu pomaže se da se obezbijedi sljedeće:

• Broj delegiranih sjedišta iz svake od saveznih država u U.S Predstavničkom Domu (House of Representatives)
• Komunalna planiranja, npr. puteva, bolnica i škola
• Zaposlenja
• Jezičke usluge
• Zdravstvene usluge
Treba li vam pomoć da popunite obrazac? Nazovite besplatni broj:
1-866-872-6868

UKRATKO O POPISU KO SMO MI KAO NACIJA

O Popisu stanovništva:

\\ Popis stanovništva je popis svih osoba koje borave u Sjedinjenim Američkim Državama.

\\ Ko se popisuje? Svi stanovnici, bez obzira da li imaju američko državljanstvo ili ne.

\\ Kada će se vršiti popis? Primit ćete upitnik u Martu 2010, putem pošte ili će vas posjetiti osoba koja vrši popis. Popis stanovništva u udaljenim mjestima, službeno lice će obaviti na licu mjesta.

\\ Zašto se vrši popis stanovništva? Po Ustavu S.A.D. popis se vrši svakih 10 godina, da bi se utvrdio tačan broj stanovnika svake države i proporcionalno broju stanovnika odredio broj njihovih predstavnika u Kongresu.

\\ Kako će se vršiti popis? Svako će domaćinstvo ispuniti upitnik i ispunjen poslati poštom. Ako ne odgovore, primit će dodatni upitnik početkom Aprila. Ako ni tada ne odgovore, popisivač će biti poslan da izvrši popis.

Važnost podataka dobivenih popisom je slijedeća:

\\ Svake godine, federalna vlada, dodijeli više od 400 milijardi dolara državama i zajadnicama po osnovu podataka, dijelom dobivenih popisom stanovništva.

\\ Na osnovu podataka iz popisa, određuju se lokacije za škole, bolnice, trgovine, nova naselja i sve druge objekte od zajedničkog interesa.

\\ Na osnovu popisa određuju se granice državnih i lokalnih zakonodavnih oblasti, kao i kongresne oblasti.

Upitnik je jednostavan za ispuniti a podatci su važni i povjerljivi:

\\ Upitnik se sastoji od 10 pitanja. Potrebno je ne više od 10 minuta da se ispuni. Pitanja se odnose na ključne demografske podate, kao što su: da li iznajmljujete ili posjedujete stambenu jedinicu, tačna adresa, imena, spol, starosna dob i rasna pripadnost svakog pojedinačnog člana domaćinstva.

\\ Biro za popis stanovništva, zakonom je obavezan da podatke dostavljene u upitniku, ne dijeli sa federalnim agencijama i kriminalističkim službama.