Delegacija KBSA se sastala sa predstavnicima State Departmenta u Washington DCu

Delegacija KBSA se sastala sa predstavnicima State Departmenta u Washington DCu

Gospodin Stuart Jones, zamjenik pomoćnika državne tajnice Hilary Clinton, zadužen za Balkan,  8. marta 2010. je u State Department u  Washington DCu primio delegaciju Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike koju je predvodio presjednik UO KBSA, gosp. Haris Alibašić. Pored gosp. Jonesa, sastanku je bio prisutan i gosp. Michael Fooks,  službenik koji je zadužen za Bosnu i Hercegovinu, dok su u delegaciji KBSA još bili Semir Đulić, glasnogovornik te članovi Upravnog odbora gosp. Hamdija Čustović i gosp. Sanel Babić.

Glavne  teme razgovora su bile trenutna situacija u BiH i njen zastoj na putu ka euroatlanskim integracijama, uloga SAD u osiguravanju mira i stabilnosti na Balkanu, manjkavosti Dejtonskog ugovora, entitetsko glasanje, pitanje referenduma u manjem bh entitetu i uloga Srbije u zbivanjima na Balkanu.

Delegacija KBSA je potvrdila svoje opredeljenje za multietničku, demokratsku  BiH, državu suverenih građana i ravnopravnih naroda, članicu EU i NATO saveza ali i ukazala na pogreške koje Međunarodna zajednica čini u njenom pristupu pitanjima BiH kao i manjkavostima Dejtonskog ugovora i potrebu njegove revizije. Članovi delegacije su istakli potrebu kako pitanje BiH treba više promatrati sa stanovišta  prava a ne samo insistirati na dogovoru “tri strane” stavljajući svu težinu kompromisa samo na bosnjačku stranu.

Predsjednik UO, gosp. Alibašić, je naglasio potrebu povećane uloge SAD-a i poduzimanja konkretnih akcija koje će osigurati brz i stabilan napredak BiH na putu ka NATO i EU. On je iznio i neslaganje KBSA sa tezom kako je “Srbija faktor mira” koja se u posljednje vrijeme lansira i zatražio da se uloga Srbije ocjenjuje na osnovu njezinog djelovanja a ne na osnovu “mirovnih i dobrosusjedskih” izjava njezinih dužnosnika. Najbolji pokazatelj tog dispariteta jesu politiziranje Rezolucije o genocidu u Srebrenici, hapšenje gosp. Jurišića i gosp. Ganića, dok su stvarni ratni zločinci Mladić i Hadžić još na slobodi. Naglašeno je u razgovoru da su hapšenja i traženje izručenja bh građana protivna Rimskom ugovoru iz 1996e, kojeg su potpisali BiH, Srbija i Hrvatska. Pored ovih pitanja u razgovoru su dotaknute i teme povratka, uvjetima za glasanja iz dijaspore, potreba učešća američkih kompanija u BiH, kao i pitanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i Sandžaku.

Gospodin Jones je naglasio da SAD i dalje ostaju čvrsto predane opredeljenju za suverenu BiH i da će se suprostaviti svakom pokušaju secesije. Dodao je da SAD daju punu podršku BiH na njenom putu ka NATO i EU ali je i naglasio i potrebu provođenja neophodnih reformi kako bi se taj proces ubrzao. Svoj dio odgovornosti moraju pokazati bh političari ali i građani BiH koji na oktobarskim izborima imaju šansu glasati za promjene, rekao je Jones. On je zatražio i od KBSA da svojim djelovanjem i uticajem doprinese ubrzanju procesa reformi neophodnih za daljni napredak BiH. Gospodin Jones je takođe naglasio da Srbija mora igrati pozitivnu ulogu na Balkanu te da njen put u NATO isto tako ovisi o ulasku BiH u NATO. „Srbija ne moze ući u NATO prije BiH“ rekao je gospodin Jones.

Na kraju su učesnici izrazili svoje zadovoljstvo rezultatima sastanka uz dogovor kako se ovakvi susreti trebaju nastaviti u budućnosti. KBSA je izrazio svoje zadovoljstvo što može da bude dio mosta koji spaja narode BiH sa američkim prijateljima.

Upravni Odbor KBSA