Generalni Konzular BiH u Čikagu Mijenja Adresu

Čikago, IL (22.02.2010). Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Čikagu o promjeni adrese našeg Generalnog konzulata počevši od 01.marta 2010. godine. Nove prostorije će biti locirane na adresi:

500 North Michigan Avenue, Suite 750
Chicago, IL
60611

Napominjemo da su postojeći brojevi telefona kao i adresa naše internet stranice ostali nepromjenjeni.
Jurisdikciono područje Generalnog konzulata  Bosne i Hercegovine u Čikagu čine savezne države: Arizona, California, Colorado, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Tennesse, Utah, Washington, Wyoming, Wisconsin.

Za sve ostale savezne države je nadležna Ambasada BiH u Vašingtonu.

GENERALNI KONZUL

Eldin Kajević

Tel:312-951-1245; Fax: 312-951-1043
E-mail: info@cgbhchicago.com
www.cgbhchicago.com