Saopćenje za Javnost Povodom Vanredne Skupštine u Grand Rapidsu

Saopćenje za Javnost Povodom Vanredne Skupštine u Grand RapidsuNakon održane Vanredne Skupštine u Grand Rapidsu, Michigan, dana 28. februara 2009. Upravni Odbor KBSA u cilju obavještavanja svojih članova i javnosti izdaje:

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Na osnovu odluke UO KBSA, a na prijedlog Komisije za usaglašavanje normativnih i pravnih akata KBSA, dana 02/28/09 u Grand Rapidsu je održana Vanredna Skupština KBSA. Na zasjedanju Skupštine bilo je prisutno 47 registriranih delegata iz sljedećih država: Canada, Georgia, Illinois, Kentucky, Missouri, Michigan, New Jersey, New York i Washington.

Nakon izbora Radnog predsjedništva, dopune i usvajanja Dnevnog reda, Skupština je započela rad usvajanjem Izvještaja o radu UO u periodu Maj 2008 – Februar 2009 i Finansijskog izvještaja za isti period.

Veoma konstruktivna diskusija se vodila povodom Prijedloga izmjena Statuta i By-Laws KBSA. Nakon prihvatanja predloženih izmjena i dopuna od strane delegata usvojeni su novi, izmjenjeni Statut i By-Laws KBSA koji će biti upućeni svim Koordinacijama i delegatima na razmatranje prije Skupštine u Jacksonvilleu.

Glavne izmjene Statuta i By-Laws sastoje se u sljedećem:

1. Izmjene By-Law su urađene u skladu sa važećim zakonima države gdje je KBSA registriran i doprinijeće obezbjeđivanju dobijanja non-profit statusa;
2. U slučaju nesuglasja između odredbi Statuta i By-Laws, primjenjuju se odredbe Statuta
3. Godišnja zasjedanja Skupštine KBSA prelaze u Konvenciju KBSA, koja se održava svake druge godine;
4. Koordinacije trebaju biti organizirane na principu jedna država /provincija – jedna Koordinacija, čime bi se eliminiralo postojanje paralelnih Koordinacija u jednom gradu;
5. Jedino legalne su one Koordinacije koje su potvrđene od strane UO KBSA;
6. Koordinacije registrirane na državnom/province nivou imaju pravo na najviše deset delegata dok organizacije iz država gdje ne postoji Koordinacija mogu delegirati jednog delegata. Koordinacije moraju imati Pravilnik o radu koji je u skladu sa aktima KBSA i moraju biti potvrđeni od strane UO;
7. Ukida se Koordinacioni Savjet jer otvara mogućnost paralelizma Skupštini/Konvenciji;
8. Organizaciono, rad UO je podijeljen na Komitete koji će se baviti raznim sektorima rada važnim za djelatnosti KBSA i interese Bošnjaka Sjeverne Amerike;
9. Mandat članova UO je dvije godine sa pravom na još dva mandata. Nakon isteka tri mandata, član mora pauzirati dvije godine kako bi ponovo mogao biti biran.

Na Skupštini je izabran UO KBSA u sastavu: Haris Alibašić – predsjednik, Murat Muratović – potpredsjednik, Ferid Sefer – sekretar, Uzeir Ramić – blagajnik, Semir Đulic – glasnogovornik, Meliha Pihura, Kemal Hamulić, Burhan Husika, Džafer Kulenović, Vahid Šuta, Mirsad Smajić i Daniel Toljaga. UO će biti dodatno dopunjen u Jacksonvilleu, dok će dr. Đenita Pašić nastaviti da služi kao pravni savjetnik za KBSA, te zajedno sa dr. Calvin Mashio da zastupa pravne interese KBSA.

Skupština je potvrdila odluku o održavanju Skupštine KBSA u Jacksonville i UO će u roku od 30 dana formirati delegaciju koja će se sastati sa domaćinom XIV Susreta Bošnjaka Sjeverne Amerike, a u duhu tradicije Susreta. UO KBSA će pripremiti sve potrebne dokumente za zasijedanje Skupštine.

UO poziva sve Koordinacije i organizacije da prijave svoje delegate za Skupštinu u Jacksonville. Delegati Koordinacija, organizacija i pojedinci koji su prisustvovali Vanrednoj Skupštini u Grand Rapidsu ne moraju ponovno uplaćivati članarinu za Skupštinu u Jacksonville.

Delegati su jednoglasno usvojili Rezoluciju KBSA koja poziva na jedinstvo Bošnjaka Sjeverne Amerike. Vanredna Skupština u GR i njeni delegati pozivaju na ujedinjenje Bošnjaka sjeverne Amerike.

Za izuzetan doprinos u radu i razvoju KBSA, UO KBSA je dodijelio Plaketu KBSA prof. Emiru Ramiću, kao najveće odlikovanje koje ova organizacija dodjeljuje. Posebnu zahvalnost UO izražava Koordinaciji KBSA Grand Rapids na izuzetnoj organizaciji Skupštine kao i prof. dr. Smailu Čekiću, konzulu BH u Čikagu mr. Eldinu Kajeviću, te gradonačelniku Grand Rapidsa časnom George K. Heartwellu koji su svojim obraćanjima doprinijeli da Vanredna Skupština i proslava Dana Nezavisnosti BiH proteknu u duhu Bošnjačke/Bosanske tradicije i bosanko-američkog prijateljstva.

Zahvaljujemo se Horu ilahija i kasida “Medina” St. Louis i KUD-u “Preporod” iz Grand Rapidsa kao i medijskim pokroviteljima: TV Bostel, Bosnian Media Group-Dijaspora Bošnjačka, ChicagoRaja.net i Bošnjaci.net te svim delegatima koji su bili prisutni na Vanrednoj Skupštini.
UO KBSA

Grand Rapids, 28. februar, 2009.