KBSA Protiv Izglasavanja Prudskog Sporazuma

KBSA Protiv Izglasavanja Prudskog SporazumaKolegiju SDA;
Poslanicima SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH;
Svim organizacijama i zajednicama u dijaspori;

P R O G L A S
Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) protiv izglasavanja Prudskog sporazuma u Parlamentarnoj skupštini BiH

Velikosrpski i velikohrvatski projekti godinama traže bilo kakvu priliku da u Parlamentarnoj skupštini BiH promijene Dejtonski ugovor, posebno Aneks 4 (ustav).

Promjena čak i jedne riječi ugovora, u pravu predstavlja pristanak obje strane na taj ugovor. Manjem entitetu u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj upravo je to potrebno da postane zakonita država.

Dejtonski ugovor je prihvatljiv kao mirovni sporazum, ali je njegov Aneks 4 (ustav) nelegalan prema Povelji Ujedinjenih Nacija (UN), Internacionalnom pravu i Internacionalnom ugovornom pravu, kao i Ustavu Republike BiH – ali ga poslanici Skupštine Republike BiH, čak i pod pritiskom agresije nisu ratificirali. Finalno uništenje države BiH bi se desilo u Parlamentarnoj skupštini BiH tako što bi poslanici mijenjali Aneks 4 i tako ustav koji uspostavlja „srpsku državu zapadno od Drine“, konačno i ozakonili. To su pokušali aprila 2006e, ali je to Patriotski blok spriječio. Veliku ulogu u tom sprječavanju je odigrao KBSA koji je mobilisao kompletnu dijasporu u Patriotski blok. Danas se nastavlja pokušaj promjena Dejtonskog ugovora putem Prudskog sporazuma kojim bi se zapravo Republika Srpska ozakonjuje kao država.

KBSA ističe da Bošnjaci i svi ostali patrioti Bosne i Hercegovine nisu obavezni da ratificiraju Dejtonski Aneks 4 (ustav). Rezolucija 400 Američkog kongresa iz 2006, govori o nesavršenosti Dejtonskog ugovora. KBSA podvlači da tu nesavršenost bošnjački politički faktor ne smije ozakoniti. Rezolucija 400 otvara vrata da zadržimo Dejtonski ugovor, ali da tražimo ukidanje Aneksa 4, te da tražimo novi ustav BiH, što je KBSA zajedno sa drugim organizacijama u Sjevernoj Americi predložio 2006. u Chicagu. Isto je predložila EU i Biskupska konferencija Katoličke crkve u BiH.

KBSA je ranije konstatovao u svome saopćenju da je prudski sporazum štetan za BiH. Krši čak i dejtonski ustav BiH, krši Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ, derogira odluku Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda i njihovoj zastupljenosti u institucijama na svim nivoima, čime se legaliziraju rezultati etničkog čišćenja i genocida. Bosnu i Hercegovinu su pokušali sahraniti u Prudu, gdje su potpisali i namjeravaju provesti da državnu imovinu komadaju. Uskratiti pravo državi u korist entiteta, znači raspad države, a entiteti sa imovinom postaju države.

Predstavljajući glas američkih i kanadskih Bošnjaka, KBSA podsjeća na veliki rizik koji donosi “sporazum” iz Pruda ako se izglasa u Parlamentarnoj skupštini BiH. KBSA naglašava da to može voditi nestanku Bošnjaka kao državotvornog naroda, njihovom daljem raseljavanju i asimiliranju.

Zbog toga KBSA u ime sjevernoameričkih Bošnjaka traži od Kolegija SDA i 22 poslanika SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH da odbiju sporazum iz Pruda jer je:

  • totalno štetan za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake, iz gore navedenih razloga;
  • zaobišao diskusiju na svim nivoima stranke nakon usvajanja u Prudu. Poslanici su obavezni dobiti mišljenja partijske baze SDA u partijskim ćelijama širom BiH. Time bi uvažili mišljenje članstva SDA i držali se principa transparentnosti;
  • prema stručnim i pravnim analizama iz BiH a iz dijaspore, od strane domaćih i inostranih stručnjaka sporazum ocijenjen kao izdajnički.

Imajući u vidu navedeno, KBSA zahtijeva od Kolegija SDA i poslanika SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH, da u interesu Bošnjaka i u interesu jedinstvene, demokratske, suverene, neovisne države BiH, odbiju sporazum u svim njegovim segmentima, te da ne pristupaju legalizaciji Aneksa 4, tzv. metodom ¨korak po korak¨ – jer je i prvi korak, ustvari potpuno ostvarenje velikosrpskog projekta i ukidanje države Bosne i Hercegovine.

KBSA poziva sve organizacije i zajednice u dijaspori da se okupe u Patriotski blok protiv izglasavanja Prudskog sporazuma u Parlamentarnoj skupštini BiH.

U ime KBSA
Murat Muratović
Predsjednik KBSA