Neđo Ikonić – Suđenje za Srebrenički Genocid

Neđo Ikonić – Suđenje za Srebrenički GenocidPoštovani Sudija Adelman:

U rukama imate slučaj Neđe Ikonića koji je suočen sa mogućnošću deportacije u BiH da bi tamo odgovarao za optužbe u vezi njegovog navodnog sudjelovanja u ubistvima izvršenim u Srebrenici jula 1995e.  Ova ubistva su od strane Međunarodnog Suda za bivšu Jugoslaviju proglašena genocidom, što je potvrđeno na najvišem nivou međunarodnog prava, na Međunarodnom Sudu Pravde u Hagu.

Bivši Predsjednik SAD, George W. Bush je potpisao novi zakon januara 2008e, takozvani Zakon SAD o Odgovornosti za Genocid iz 2007, čija je jedna od svrha bila lakše gonjenje i osuđivanje onih koji su sudjelovali u genocidu u Srebrenici a trenutno se kriju u SAD.

Neđo Ikonić se spominje u nekoliko dokumenata i svjedočenja Haškog Tribunala.  U ove dokumente spadaju i optužnice Drage Nikolića, u kojoj se navodi da je Neđo bio komandant Drugog Odreda Specijalne Policije sa Jahorine, za čije se članove vjeruje da su učestvovali u odvajanju muških civila od žena i djece u Srebrenici, kao i u hvatanju i ubijanju istih. 

Svjedoci u slučaju Nikolića i ostalih, navode da je Ikonić bio jedan od policajaca koji su sudjelovali u spomenutom razdvajanju civila.

Specijalna policijska jedinica pod Ikonićevom komandom – za koju američko Ministarstvo za Imigraciju tvrdi da je u julu 1995 bila direktno podređena armiji bosanskih Srba – je također učestvovala u blokadi puteva i pročešljavanju terena oko Srebrenice koje je imalo za svrhu pronalaženje velikog broja muškaraca koji su naknadno bili masovno pogubljeni.  Ikonić je priznao da je proveo sedam dana u tom području.  Uz ostale točke optužnice se navodi da je Ikonćieva jedinica ubila 10 do 15 zatvorenika na lokaciji Sandići livada.

Držeći se odredbi  Zakona SAD o Odgovornosti za Genocid iz 2007 vaš bi sud trebao ili da sudi Neđi Ikoniću za genocid u Srebrenici ili da naredi njegovo izručenje tako da mu panel međunarodnih sudija može suditi u sastavu Suda BiH. Vi imate odgovornost uzimajući u obzir američki zakon. Ni pod kojim uvjetima ne bi smio Ikonić biti pušten na slobodu niti na uvjetnu slobodu.

S poštovanjem,

Upravni odbor KBSA

 

Uputstva za kontaktiranje suca Lynn Adelman-a se nalaze na engleskom jeziku ovdje.