KBSA Protiv Mijenjanja Predznaka "Bosanski" u Nazivu Gradova BiH

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), krovna organizacija Bošnjaka Kanade i SAD, najoštrije osuđuje plan Vlade Republike Srpske (RS) koja je utvrdila Nacrt zakona o teritorijalnoj organizaciji RS kojim je predviđeno da Bosanski Brod nosi naziv samo Brod, a Bosanska Kostajnica samo Kostajnica.

Promjene naziva gradova na ovakav način nisu u suglasnosti sa ustavnim principom o ravnopravnosti konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

Negiranje predznaka bosanski u nazivu gradova je negiranje Bosne i Hercegovine, međunarodno priznate države sa međunarodnim granicama, pasošima, ambasadama, i svim ostalim oblicima državotvornosti.

Bosna je postojala i postojati će, a onima kojima smeta naziv bosanski u nazivu gradova u BiH, smeta im i država BiH.

Sama činjenica da Vladi RS smeta prefiks bosanski u nazivima gradova, naziv koji potiče od međunarodno priznatog, historijskog naziva BiH, dovoljno govori o namjerama čelnika RS da se na sve načine omalovažava i ucjenjuje država BiH.

Poznato je na koji način je došlo do promjene naziva gradova, općina, institucija, organizacija u BiH za vrijeme i poslije agresije na BiH, kako bi se naglasila činjenica da se pomenute institucije, organizacije i mjesta nalaze na teritoriji Republike Srpske i da su sada nastanjeni većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti.

Umjesto ukidanja prijeratnog naziva Bosanski Brod, u kojem je prije agresije na BiH živjelo preko 70% Bošnjaka, ili naziva Bosanska Kostajnica, KBSA će ojačati svoje aktivnosti na ukidanju entiteta u BiH i posebno naziva Republika Srpska, koja je nastala kao rezultat agresije, genocida i uništenja 200,000 bosanskih života.

U ime KBSA
Mr. Haris Alibašić
Glasnogovornik KBSA