Mr. Amir Čačković Umjesto Prof. Emira Ramića

Nakon ostavke profesora Emira Ramića sa dužnosti predsjednika Upravnog odbora Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, UO KBSA je jednoglasno odlučio da se za predsjednika imenuje mr. Amir Čačković. UO KBSA je također jednoglasno odlučio da se za sekretara imenuje mr. Abid Talić.

Ostale funkcije UO nastavljaju obnašati: ing. Murat Muratović – potpredsjednik KBSA, mr. Haris Alibašić – glasnogovornik KBSA i mr. Nerma Čampara – blagajnica.

Članovi Upravnog odbora KBSA se zahvaljuju Emiru Ramiću na svemu što je učinio za KBSA, Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu.

Novoizabrani predsjednik UO KBSA, mr. Amir Čačković je izjavio sljedeće:

“Zahvaljujem se članovima UO na ukazanom povjerenju, te Muratu Muratoviću koji je ustupio funkciju predsjednika i predložio da obnašam tu dužnost do iduće Skupštine. Do zasjedanja Skupštine KBSA 2009-te ću još intenzivnije raditi na jačanju bošnjačkog korpusa u sjevernoj Americi, te na ujedinjavanju Bošnjaka. Očekujem pomoć od svih organizacija sa bošnjačkim predznakom. Samo zajedno mi možemo uraditi više i biti jači.”

Profesor Emir Ramić je dao sljedeću izjavu: “Čestitam Amiru Čačkoviću na njegovom izboru za predsjednika UO KBSA. Pozivam sve Bošnjake da daju zaista nesebičnu pomoć članovima UO i KBSA. Zbijmo redove kako bi bili još jači.

U ime jedinstva sjevernoameričkih Bošnjaka podnosim ostavku na dužnost predsjednika Upravnog odbora KBSA (UO KBSA).Ponosan sam što sam sa mnogim članovima i prijateljima KBSA učestvovao u kreiranju krovne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka, čiji glas se respektuje kako među Bošnjacima širom svijeta, tako i među njihovim neprijateljima.

Ovu priliku koristim da pozovem sve sjevernoameričke Bošnjake i njihove organizacije da se pridruže KBSA koji štiti njihove interese, te interese bošnjačke nacije i države Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem se svim članovima svih saziva Upravnih Odbora, svim Koordinacijama KBSA i svim članovima i prijateljima KBSA na uloženom vremenu, materijalnim sredstvima, duhovnom radu i na jačanju KBSA.”

UO je također imenovao i Komisiju za usaglašavanje pravnih i normativnih akata KBSA, sa sljedećim članovima:

1. mr. Kemal Hamulić, predsjednik Komisije
2. dr. Dženita Pašić
3. dipl. ecc. Željko Milićević
4. Tajib ef. Pašanbegović
5. mr. Muhamed ef. Hasić
6. prof. Semir Đulić
7. mr. Haris Alibašić

Komisija je zadužena da pošalje svoje prijedloge na uvid Upravnom Odboru najkasnije do 15. novembra, 2008.

U ime KBSA
mr. Haris Alibašić,
glasnogovornik KBSA