Pismo KBSA za Izmjene Izbornog Zakona BiH

Njj. E. Željko Komšić –  predsjedavajući Predsjedništva BiH
Nj. E. dr. Haris Silajdžić – član Predsjedništva BiH
Nj. E. Sulejman Tihić – predsjednik SDA BiH
Nj. E. dr. Zlatko Lagumdžija – predsjednik SDP BiH
Nj. E. prof. dr. Safet Halilović – Ministar za ljudska prava i izbjeglice
Nj. E. Sven Alkalaj – Mnistar vanjskih poslova BiH
Članovi Centralne izborne komisije BiH
 
Poštovani,
 
Izmjene Izbornog zakona BiH instrument potiranja rezultata agresije, genocida i kršenja međunarodnog humanitarnog prava
 
Rezultati agresije, genocide i drugih kršenja međunarodnog humanitarnog prava mogu biti anulirani ako učinimo da struktura vlasti na svim nivoima:  {zakonodavna, izvršna i sudska} bude proporcionalna strukturi stanovništva BiH prema popisu stanovništva 1991. godine. KONGRES Bošnjaka Sjeverne Amerike KBSA, krovna organizacije koja zastupa interese većine od 350.000 građana BiH koji žive u Sjevernoj Americi vas poziva na stalnu akciju dok ne dođemo do ovog cilja. Tako će biti uzalud napori neprijatelja države BiH koji su pokušali poderati jedinstveno bh državno i društveno tkivo. Tada će bez obzira koliko birača se registrovalo na područiju neke opštine, tamo biti zagarantovano onoliko polsaničkih mjesta kakva je bila struktura stanovništva po  popisu stanovništva 1991. godine., bez obzira koliko birača glasa za ta poslanička mjesta.
 
Svaka normalna država se brine o svojim građanima u dijaspori. Najveći dio bosanskohercegovačke dijaspore čine žrtve etničkog čišćenja, genocida i temeljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Stradanja građana BiH u dijaspori se nastavljaju sve dok im se ne zaštite i priznaju njihova prava da budu ravnopravni državljani BiH.
 
Prijedlog KBSA da se promjenama odredbi Izbornog zakona BiH osigura struktura vlasti na svim nivoima u BiH utemeljena na bazi popisa stanovništva 1991. godine je na tragu zahtijeva više od milion građana BiH u dijaspori da se zaustave otvoreni napori određenih snaga u i van BiH za obespravljenjem dijaspore putem nastavka  etničkog čišćenja, sa konačnim ciljem da se građani BiH u dijaspori učine stalnim iseljenicima sa potpuno odrezanim vezama sa bosanskohercegovačkim državnim i društevim tkivom.
 
Zahtijev KBSA da  mjesta na svim nivoima vlasti u BiH  trebaju biti podjeljena prema procentualnoj zastupljenosti naroda u BiH prema popisu stanovništva 1991. nije usmjeren ni protiv koga. On je usmjeren samo u pravcu jačanja države BiH i otvorenog, slobodnog, civilnog društva. Na jačanje procesa zanemarivanja i marginalizacije više od milion građana BiH u dijaspori, koji se posebno ogleda kroz diskriminirajuće odredbe Izbornog zakona BiH, KBSA će pokrenuti pravnu zaštitu kod nadležnih pravnih organa u BiH i međunarodnoj zajednici, jer se radi o otvorenom produžetku etničkog čišćenja i nastavku kršenja međunarodnog humanitarnog prava.
 
KBSA traži od države BiH da omogući efikasnije ostvarivanje biračkog prava građana BiH u dijaspora
 
Napominjemo da sljedeći prijedlozi za izmjene Pravilnika o vođenju centralnog izbornog spiska ne traže izmjene Izbornog zakona BiH. Navedeni prijedlozi za izmjene Pravilnika o vođenju centralnog izbornog spiska su u isključivoj nadležnosti Centralne Izborne Komisije BiH.
 
Na osnovu Deklaracije usvojene na 8. Skupštini KBSA u Seattlu SAD, KBSA traži od Centralne Izborne komisije BiH izmjene Pravilnika o vođenju Centralnog izbornog spiska u cilju stvaranja preduslova za veći odziv birača putem pošte na izborima u BiH. KBSA traži da se usvoje promjene u Pravilniku o vođenju centralnog izbornog spiska kojima će se obezbijediti:
 
1. Da registracija birača putem pošte bude kontinuiran proces.
 
2. Da se bosanskohercegovački građani u dijaspori mogu registrovati elektronskim putem, na zadnjim izborima u Bosni i Hercegovini bilo je moguće samo provjeriti da li je građanin registrovan ili nije.
 
3. Da u izvode iz konačnog centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju izvan BiH, po automatizmu, budu uključeni podaci iz CIPS-ove evidencije o izdatim pasošima u inostranstvu, kao što je slučaj sa CIPS-ovom evidencijom o izdatim ličnim kartama.
 
4. Da bosanskohercegovački građani u dijaspori mogu glasati u diplomatsko konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.
 
Sadašnji način registriranja i glasanja građana BiH u dijaspori pokazao se nedovoljno praktičnim za puno ostvarivanje njihovog biračkog prava, što se ogleda u stalnom padu broja registriranih građana za učešće na izborima, tako i u padu njihovog glasanja.
Pored nepotrebnog administriranja najveći nedostatak dosadašnjeg modela glasanja KBSA vidi u nepostojanju alternativnih mogućnosti ostvarivanja prava glasa. KBSA smatra da takvo stanje pred naredne lokalne izbore treba zaustaviti i preduzeti mjere da se poveća učešće broja registriranih građana BiH u dijaspori.
 
U odgovoru na izjavu predsjednika Centralne izborne komisije BiH gospdina Stjepana Mikića date Nezavisnim novinama, KBSA istiće:
 
1. Građani se ne mogu registrovati za naredne izbore dok Centralna izborna komisija BiH ne donese Odluku za održavanje izbora i ne raspiše rok za registraciju. Znaći, građani BiH u inostranstvu koji se još uvijek nisu registovali, trenutno se ne mogu registrovati za lokalne izbore u BiH koji će se održati 2008. godine. Ovo je jedan od zahtjeva KBSA, da registracija birača za izbore u BiH treba biti kontinuiran process, ne ovisan o vremenu samih izbora. Ovaj zahtjev KBSA nije u suprotnosti sa Izbornim zakonom.
 
2. Svaka vlast treba da se zabrine podatkom da od blizu 1 milion građana koji se trenutno nalaze izvan BiH, na izbore izađe nešto više od 30 000. Naši zahtjevi su usmjereni u  pravcu unapređenja tehnike registracije birača putem pošte i nisu u suprotnosti za Izbornim zakonom. Očekujemo podršku aktuelnih vlasti, a ne puke konstatacije koje odslikavaju trenutno poražavajuće stanje. 
 
3. Registracija birača elektronskim putem ( Internet ) nije u suprotnosti sa Izbornim zakonom. Uključivanje CIPS-ovih podataka o izdatim pasošima u Izvode centralnog izbornog spiska glasača, također nije u suprotnosti sa Izbornim zakonom. Otvaranje biračkih mjesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu, također, nije u suprotnosti sa Izbornim zakonom. Iz iznesenih navoda vidljivo je da zahtjevi KBSA idu u pravcu poboljšanja trenutnih katastrofalnih pokazatelja za što dio odgovornosti snosi i Centralna izborna komisija BiH. Krajnje je vrijeme da se razmotre prijedlozi KBSA koji bi sigurno doveli do značajnijeg poboljšanja. Ako Centralna izborna komisija BiH u naredna dva mjeseca ne donese određene izmjene u tom pravcu, a prije svega ne omogući građanima BiH u inostranstvu da se već od 1. januara 2008. godine mogu registrovati za lokalne izbore 2008. godine, rezultati odaziva će biti slični onima od prije dvije godine. Ako je to nekome cilj to je sasvim nešto drugo.Jedno je sigurno to nije u interesu jačanja države BiH.
 
Ogromna večina građana BiH nije napustila svojom voljom BiH već prisilnim putem i svi su napustili svoje domove sa svojim imenom i prezimenom i mjestom prebivališta. Iako trenutno van domovine bosasnkohercegova;ka dijaspora želi pomoći domovini i na ovaj način, učešćem na izborima i kreiranjem svjetlije budućnosti za sve njene građane.
 
Emir Ramić
Predsjednik UO KBSA