Najvažniji Uspjesi Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u Kanadi

I. Bosanski jezik je priznat u Kanadi kao World Heritage Language. Time je pozitivno okončano višegodišnje lobiranje KBSA u Kanadi za priznavanje bosanskog kao internacionalnog jezika. Internacionalni jezici su klasifikovani u Kanadi putem “The Classical Studies and International Languages”, čime se omogućava otvaranje škola bosanskog jezika za djecu od 9 do 12 godina. To pruža i mogućnost učenja bosanskog jezika kao kreditnog kursa u kanadskim srednjim školama i upotrebu bosanskog jezika u svim službenim dokumentima lokalnog, provincijskog i federalnog značaja u Kanadi, te upotrebu bosanskog jezika u zvaničnim kanadskim statističkim dokumentima. Priznavanje bosanskog jezika kao sredstva komunikacije i mišljenja Bošnjaka u Kanadi predstavlja veoma važan korak u smislu očuvanja i jačanja bošnjačke kulture i tradicije u kanadskom društvu, te važan korak u prihvatanju kanadskih Bošnjaka kao lojalnih građana Kanade.

II. Hon. Jean Augustin, bivši član kanadskog parlamenta i bivši ministar za multikulturalizam, je na prijedlog KBSA sponzorirala Izjavu -Rezoluciju KBSA povodom genocida u Srebrenici u kanadskom parlamentu. Ona je istakla da je na BiH izvršena agresija od strane Srbije i Crne Gore u saradnji sa bosanskim Srbima, da je 11 juli 2005. godine Dan kada se svi Kanađani trebaju pridružiti kanadskim Bošnjacima u sjećanju na nevine žrtve najvećeg genocida u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, da cijela 2005. godina treba biti godina sjećanja Kanađana na srebrenički genocid. Kanadski parlament je tada usvojio posebnu Izjavu – Rezoluciju KBSA o genocidu u Srebrenici.

III. KBSA je organizovao dostojanstven protest ispred zgrade kanadskog parlamenta povodom 10. godišnjice genocida u Srebrenici. Bošnjaci su tada razvili transparent sa imenima 8106 srebreničkih žrtava. Učesnici protesta su od kanadske vlade zatražili konkretnije angažovanje Kanade po pitanju istine i pravde o agresiji i genocidu u BiH. Tada je delegacija KBSA položila vijenac na Peacekeeping Monoument, kao prva delegacija iz BiH koja je to učinila.

IV. Po prvi put popis stanovništva Kanade je preveden na bosanski jezik. Paralelno sa priznavanjem bosanskog jezika, KBSA je zahtijevao upotrebu bosanskog jezika u svim dokumentima Kanade. Jedno od najvažnijih mjesta gdje se upotrebljavaju jezici naroda u Kanadi je popisa stanovništva Kanade.

V. KBSA je redovno pozivao kanadske Bošnjake i sve građane BiH u Kanadi da izađu na federalne, provincijske i lokalne kanadske izbore i tako pokažu da su civilizovan narod-lojalan Kanadi, izraze demokratsku volju kanadskih Bošnjaka, direktno utiču na političke tokove u Kanadi, kreiraju političku, ekonomsku i kulturnu klimu u Kanadi koja će odgovarati bošnjačkim i bh interesima. KBSA je izradio posebnu platformu za podržavanje onih kandidata na kanadskim izborima koji: podržavaju: demokratsku, cjelovitu i prosperitetnu državu BiH, rad Haškog tribunala i tužiteljice Karle Del Ponte, hapšenje svih ratnih zločinaca, skidanje imuniteta za generala Luisa Mekenzija, integraciju BiH u evroatlantske asocijacije, formiranje Kluba prijatelja BiH u kanadskom parlamentu. KBSA je redovno planirao i izvršavao aktivnosti na planu jačanja svijesti Bošnjaka i svih građana BiH koji žive u Kanadi da se registruju i izađu na izbore u BiH.

VI. KBSA je poslao protestno pismo The Trilium fondaciji u Torontu po pitanju dodjeljivanja 75000 dolara Četničkom ravnogorskom pokretu u Kanadi, od kojih je isti izgradio bistu Draži Mihajloviću u njegovoj prirodnoj veličini. Donacija je otišla organizaciji koja je od čitavog demokratskog svijeta optužena za genocid i zločin protiv čovječnosti. KBSA je dobio odgovor fondacije u kome se kaže da ista nije znala o činjenicama koje je prezentirao KBSA.

VII. Poslao protestno pismo najmultikulturalnijem univerzitetu u svijetu – Univerzitetu u Ottawi po pitanju pokušaja otvaranja mirovnih studija na etnički očišćenom Univerzitetu u Banja Luci. Pokušaj je uslijedio poslije tajne posjete tadašnjeg ministra vanjskih poslova BiH Mladena Ivanića Ottawi u saradnji sa tadašnjim ambasadorom BiH u Kanadi prof. dr. Vjekoslavom Domljanom. Pokušaj je propao jer je KBSA dobio odgovor od Rektora Univerziteta u Ottawi da nema ništa od mirovnih studija na Univerzitetu u Banja Luci.

VIII. KBSA je zatražio od kanadske vlade skidanje imuniteta za generala Luisa Mekenziju u cilju njegovog izručenja BiH.