Povodom Referenduma za Nezavisnost Crne Gore

Na prvoj konstituirajuæoj sjednici novoizabranog UO KBSA, jedno Bošnjaci u Crnoj Gori se nalaze pred historijskim raskršćem i jednim najvećih iskušenja u njihovoj historiji.

21.maj 2006. godine je predviđen termin za održavanje referenduma na kome će se odlučivati o državno – pravnom statusu Crne Gore, što određuje ne samo državno – pravnu budućnost Crne Gore, nego i budućnost crnogorskih Bošnjaka kao integralnog državnog i društvenog bića Crne Gore.

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} smatra da su crnogorski Bošnjaci autohton – domaći narod Crne Gore i samim tim jesu konstitutivni narod i jedan od državnih titulara Crne Gore. Jedino takvo ustavno određenje je ispravno.

KBSA traži od svih političkih faktora u Srbiji i Crnoj Gori da bez obzira na rezultate predstojećeg referenduma, crnogorskim Bošnjacima garantuju sva individualna i kolektivna nacionalna, politička, kulturna i vjerska prava koja proizilaze iz njihove državne konstitutivnosti, a koja su garantovana međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.

Referendum za nezavisnost Crne Gore može biti na tragu popravljanja ili jačanja bošnjačkog nacionalnog bića u demokratskoj i evropskim perspektivama okrenutoj Crnoj Gori. U tom smislu KBSA traži od svih političkih subjekata Srbije i Crne Gore da precizno utvrde političko-ustavne istrumente Crne Gore kojima će se garantovati crnogorskim Bošnjacima status aktivnog političkog naroda, kroz njihovu konstitutivnost u Crnoj Gori. Bošnjaci u Crnoj Gori se moraju poštovati kao autohtoni narod Crne Gore koji ima svoju tradiciju, kulturu, običaje, jezik, historiju, vjeru i naciju.

Podržavajući demokratsko pravo građana Crne Gore da se izjasne o nezavisnosti putem referenduma, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike također smatra da, bez obzira na rezultate referenduma, politički faktori u Srbiji i Crnoj Gori moraju obezbjediti bošnjačkom narodu Sandžaka administrativnu i kulturnu autonomiju kao modernu autonomiju istinskih sloboda i neprikosnovenih ljudskih prava na cijeloj teritoriji Sandžaka.