Showing 1 Result(s)

Američko-Kanadske Rezolucije o Srebreničkom Genocidu

Autor: Prof. Emir Ramić Ovaj rad je rađen za Međunarodnu naučnu konferenciju «Genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN Srebrenica, jula 1995. godine – pouke budućim generacijama « u organizaciji Instituta za istražiavanje zločina protiv čovjećnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet Sjeverna Karolina …