Bosanski Jezik Priznat u Kanadi kao World Heritage Language

U petak 26. 11. 2004 Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike u Kanadi je pismenim putem obavješten od strane Miistarstva za obrazovanje Kanade da je bosanski jezik priznat u Kanadi kao World Heritage Language. Time je pozitivno okončano višegodišnje lobiranje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike u Kanadi za priznavanje bosanskog jezika.

Priznavanjem bosanskog jezika kao World Heritage language u Kanadi znači:

  • Priznavanje bosanskog jezika kao internacionalnog jezika u Kanadi {internacioanalni jezici su klasifikovani u Kanadi preko ” The Classical Studies and International Languages”, čime se omogućava otvaranje škola bosanskog jezika za grade 9 – 12 (što je i do sada bilo omogućeno};
  • Mogućnost učenja bosanskog jezika kao kreditnog kursa u kanadskim srednjim školama {što do sada nije bio slučaj u svim djelovima Kanade;
  • Upotreba bosanskog jezika u svim službenim dokumentima lokalnog, profincijskog i teritorijalnog značaja u Kanadi {što do sada nije bio slučaj};
  • Upotreba bosanskog jezika u zvaničnim kanadskim statističkim dokumentima {što do sada nije bio slučaj}.

Priznavanje bosanskog jezika kao sredstva komunikacije i mišljenja Bošnjaka u Kanadi, kao najboljeg sredstva kojim Kanadski Bošnjaci predstvljaju sebe kanadskom drustvu i Kanadsko društvo sebi, je veoma važan korak institucija Kanadskog multikulturnog društva u smislu očuvanja i jačanja bošnjačke kulture, tradicije, nacije i historije u Kanadsko Kulturnom Mozaiku, te isto tako važan korak u prihvatanju Kanadskih Bošnjaka kao lojalnih građana Kanade.