Facebook
Twitter
YouTube
LINKEDIN

Registrujte se za glasanje putem pošte

Preporučujemo da prvo provjerite da li ste registrovani za glasanje putem pošte:

REGISTRACIJA GLASAČA JE STALNI PROCES I MOŽE SE OBAVITI BILO KADA. NAKON USPJEŠNE REGISTRACIJE, ZA SVAKO BUDUĆE GLASANJE, DOBIĆETE POŠTOM OBRAZAC OD IZBORNE KOMISIJE KOJI ĆETE SAMO POTPISATI I UZ NJEGA PRILOŽITI KOPIJU JEDNOG OD VAŽEĆIH CIPS DOKUMENATA I VRATITI NAZAD CIK (EMAIL, POŠTA, FAX)

OPĆE INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE ZA GLASANJE IZVAN BiH
Popunjen obrazac prijave za glasanje izvan BiH treba biti potpisan istovjetno kao i dokument koji prilažete i zajedno s kopijom važećeg identifikacionog dokumenta (i
drugih traženih dokumenata ako imate status izbjeglog lica iz BiH) dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na adresu :
Izbori u Bosni i Hercegovini / Poštanski pretinac 451 / 71000 Sarajevo / Bosna i Hercegovina,
poslati telefaksom na sljedeće brojeve: +387 33 / 251-333 i +387 / 33 251-334
ili elektronskim putem na e-mail : prijavapp@izbori.ba

STATUS U KOJEM BORAVITE IZVAN BiH


1.Privremeni boravak izvan BiH
Osobe s ovim statusom dostavljaju:

 1. Popunjen i potpisan obrazac. (Potpis mora biti istovjetan potpisu na identifikacionom dokumentu koji prilažete uz prijavu, kako bi prijava bila prihvaćena)
 2. Kopiju jednog od tri važeća identifikaciona dokumenta BiH (lična karta ili vozačka dozvola ili pasoš)

2. Status izbjeglog lica iz BiH

Osobe s ovim statusom dostavljaju:

 1. Popunjen i potpisan obrazac (Potpis mora biti istovjetan potpisu na identifikacionom dokumentu koji prilažete uz prijavu kako bi prijava bila prihvaćena);
 2. Identifikacioni dokument (važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina, izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije ili
  pasoš ili vozačka dozvola),
 3. Dokument o dokazu državljanstva (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili važeći pasoš BiH)
 4. Dokument o dokazu prebivališta u BiH (kopija potvrde prebivališta ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja
  statusa izbjeglog lica. Ukoliko ne posjedujete ovaj dokument bit ćete upisani u Centralni birački spisak za općinu u kojoj ste imali prijavljeno prebivalište na popisu
  stanovništva 1991. godine),
 5. Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH moraju označiti odgovarajuću biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva
  (FBiH ili RS). Ukoliko ne označite biračku opciju, neće Vam se moći dostaviti glasački materijal!

IZBJEGLO LICE KOJE JE VEĆ UPISANO U CENTRALNI BIRAČKI SPISAK ZA GLASANjE IZVAN BiH NA PRETHODNIM IZBORIMA U BiH
DOSTAVLjA SAMO DOKUMENTE IZ TAČKE 1. i 2.

VAŽNO

 1. SVI TRAŽENI DOKUMENTI UZ OBRAZAC MORAJU BITI DOSTAVLJENI (nepotpune prijave Centralna izborna komisija BiH neće razmatrati),
 2. Svi podaci u obrascu moraju biti tačni i čitko napisani štampanim slovima,
 3. Obrazac mora biti potpisan, istovjetno kao na identifikacionom dokumentu kojeg prilažete uz prijavu,
 4. Ne zaboravite entitetsku opciju glasanja (za birače koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH)
 5. Ukoliko ste odabrali da glasate u DKP-u BiH, a ne stvore se uslovi za glasanje u istom, Vaši glasački listići će biti dostavljeni na Vašu adresu putem pošte i na taj
  način ćete ostvariti Vaše biračko pravo.
 6. Sve informacije u vezi s glasanjem izvan BiH dostupne su na službenoj internet-stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba ili
  putem Info-linije +387 33 / 251-331 i +387 / 33 251-332 ili elektronskim putem na e-mail : info@izbori.ba

Napomena: Obrazac PRP-1 ima dodatnu stranicu gdje se nalaze uputstva i na dnu stranice je datum koji ne treba da vas zbunjuje. Tim datumom je označeno do kada je trebala registracija da bude poslana da bi vi imali pravo glasanja na izborima 2018. godine. Sama registracija je stalni proces i nema vremensko ograničenje.