Showing 238 Result(s)

Otvoreno pismo Instituta za Istrazivanje Genocida Kanada

Postavlja se pitanje da li će u povijest ući samo ono što je presudio Međunarodni krivični tribunal za područije bivše Jugoslavije kada su u pitanju komandne u nalogodavne strukture, znajući da je mandat Međunarodnog krivičnog tribunala za područije bivše Jugoslavije ograničenog karaktera?

Bosanskim umom danas gospodare drugi, oni koji su okupirali bosanski identitet

Uvodno izlaganje profesora Emira Ramica na okruglom stolu « Bošnjaci i Bosna » Bosanski identitet je kulturalna i historijska odrednica bosanske običajnosti, modela egzistencije bosanskog bića, čija je suština u poštivanju, prihvatanju, priznavanju i tolerisanju drugog i drugačijeg. Genocidna destrukcija i apsolutno nerazumijevanje svijeta za …

Bosna i Bošnjaci (prošlost, sadašnjost i perspektive)

Autor: Dr. Smail Čekić Pitanje o odnosu Bosne i Bošnjaka treba razmatrati sa više aspekata tog odnosa. Prvi od njih je kontinuitet imena Bosna i izvedenica iz njega. Naša nauka nije do sada pouzdano utvrdila porijeklo imena zemlje i države Bosna, mada se onomastička istraživanja …

Bosnia and Bosniaks – past, present, and perspectives

Author: Dr. Smail Cekic The issue of the relations between Bosnia and Bosniaks has to be considered from several aspects of those relations. First of them is the continuity of the name Bosnia and all the related names. Our science has not reliably identified the …

Charter of North American Bosniaks

Adopted at the academic conference “Bosniaks and Bosnia” in Toronto, Canada on November 26, 2010. We are addressing this Charter of North American bosniaks, as a description of how we see the situation of Bosniaks and our homeland Bosnia and Herzegovina with recommendations of what …

Povelja Bošnjaka Sjeverne Amerike

Usvojena na naučnom skupu “Bošnjaci i Bosna” u Torontu – Kanada, 26. novembra 2010. godine Upućujemo sunarodnjacima širom svijeta i svim dobronamjernim ljudima, ovu Povelju Bošnjaka, kao naše viđenje stanja bošnjačkog naroda i države Bosne i Hercegovine, uz preporuke šta nam je svima činiti dalje …