Showing 27 Result(s)

CNAB Letter to Miroslav Lajcak, Re Police Reform in Bosnia-Herzegovina

Mr. Miroslav Lajcak High Representative and EU Special Representative Honorable High Representative Lajcak, I am writing to you on behalf of the Congress of North American Bosniaks which represents more than 350,000 Bosniaks in the United States and Canada. We are gravely concerned about the …

KBSA Protiv Navodnog Sporazuma Između Zločinca Radovana Karađića i SAD-a

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), (www.bosniak.org) , krovna organizacija koja govori u imenu 350,000 Bošnjaka Sjeverne Amerike, zahtijeva od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da pokrene proces na osnovi javnih navoda da je vlada Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum sa ustavnim pobunjenikom (u Sjednici Parlamenta BiH, …

Odgovor Bošnjaka na Presudu Međunarodnog Suda Pravde

Razočaravajuće je da Sud nije prihvatio neoborive dokaze da je Srbija u najmanju ruku bila aktivan saučesnik u planiranom genocidnom projektu. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} u nepravednoj, političkoj presudi Međunarodnog suda pravde {Suda} vidi ogromnu dozu predrasuda prema Bošnjacima kao evropskim muslimanima sa strane …